Σάββατο, 3 Δεκεμβρίου 2016

blogovision 2016: δεκαοκτώ

Mitski - Puberty 2 | Dead Oceans Your Best American Girl

so far:
20. Heron Oblivion - Heron Oblivion
19. Weyes Blood - Front Row Seat To Earth

Δεν υπάρχουν σχόλια: