Τετάρτη, 7 Δεκεμβρίου 2016

blogovision 2016: δεκατέσσερα

Grumbling Fur - Furfour | Thrill Jockey


Strange The Friends

so far:
20. Heron Oblivion - Heron Oblivion
19. Weyes Blood - Front Row Seat To Earth
18. Mitski - Puberty 2 
17. Cass McCombs - Mangy Love 
16. Hamilton Leithauser & Rostam - I Had A Dream That You Were Mine 
15. Anna Meredith - Varmints

Δεν υπάρχουν σχόλια: