Τρίτη, 1 Δεκεμβρίου 2015

blogovision '15 ~ είκοσι

Grimes - Art Angels | 4AD 


“I try to make it digestible to a degree.” Why? “That’s what I’m interested in seeing. I create a thing that I wish existed in the world, versus my own full unabashed creative expression.”Δεν υπάρχουν σχόλια: